دوربین مدار بسته دید در شب مادون قرمز

دوربین مدار بسته دید در شب مادون قرمز

دوربین مدار بسته ، دوربین مدار بسته دید در شب
دوربین های مدار بسته از چشم انسان بازه دید بیشتر دارند و توانایی این را دارند که بخشی از طیف مادون قرمز را به حالت مرئی ببینند و همزمان آن را در معرض نمایش قرار دهند. ابن قابلیت  برای دوربین ها ی مداربسته دید در شب کابرد دارد ال ای دی های مادون قرمز در این نوع دوربین ها محیط مورد نظر اطراف خود را روشن می کند و امکان دید درمحیط های کم نور و تاریک و در  شب را فراهم می کند.
دوربین مدار بسته مادون قرمز دارای ویژگی های متعددی است و در بسیاری از محیط ها کاربران فراوانی دارد  اما مانند همه ی دوربین ها ی مدار بسته و با هر نوع و خصوصیاتی باید متناسب با شرایط استفاده شده و دارای عیب های بزرگی است که بسیاری از افراد خریدار از وجود آن آگاهی ندارند.


مزایای دوربین مدار بسته مادون قرمز

مقرون به صرفه:اضافه شدن قابلیت دید در شب و  ال ای دی مادون قرمز هزینه بالایی را در برندارد و معمولا هزینه خریداری دوربین ها ی مادون قرمز پایین است.به همین دلیل این توانایی امروزه در بسیاری از دوربین ها گذاشته می شود.
پیچیده نبودن:تکنولوژی استفاده شده در ساخت دوربین ها ی مدار بسته مادون قرمز ساده است و از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست.به همین دلیل این تکنولوژی  در کنا ر دیگرویژگی ها و تکنولوژی ها به دوربین اضافه  می شود.
امکان دید در تاریکی صد در صد:برای دیدن محیط در تاریکی محض توسط دوربین مدار بسته نیازی  به تاباندن نور نیست و خود دوربین با LEDهای درون خود نور کافی را برای گرفتن تصاویر فراهم می کند.

مادون قرمز
معایب دوربین مدار بسته مادون قرمز

کمتر شدن کیفیت به دلیل عدم وجود نور:در یک  نور مخصوص  و به حالتی خارجی که قابل تغییر نیست چراغ ها ی دوربین دید در شب رو شن می شوند. اگر میزان نور موجود د رمحیط  از نورتنظیم شده در دوربین  بیشتر باشد چراغ ها ی کار شده  در دوربین روشن نمی شوند و و تصاویر گرفته شده از کیفیت بسیار پایینی برخوردار خواهند بود.
برد پایین:عددهای مربوط به برد  ذکر شده در معرفی  دوربین ها ی مدار بسته برد مفید دوربین ها  در شب نیست و برد مفید واقعی به نسبت کمتر از آن چیزی است که در کاتالوگ  ها می بینید و معمولا برد دوربین های مدار بسته مادون قرمز از ده متر بیشترنمی شود.در نتیجه حتما باید قبل از خرید از توانایی این دوربین ها آگاه باشید.
فرآیند متعادل کننده نور:میزان گین دوربین با توجه به سیستم ها ی AGCیا BLC دوربین ها تنظیم می شود.در برخی موارد با نور بالای سیستم دید در شب که با شی ایی یه دوربین منعکس می شود باعث دیده نشدن دیگر شی ها در محیط های با نور کم خواهد شد.در صورت نزدیک شدن افراد به دوربین صورت آنها تماما روشن می شود و نمی توان آن را تشخیص داد.
برای برطرف کردن معایب دوربین مدار بسته مادون قرمز می توان با استفاده از دوربین های دید  در نورهای پایین نقص ها را برطرف کرد این دوربین ها به نور کمتری برای دید نیاز دارند و محدودیت برد ندارند.