روز: فوریه 21, 2018

پروتز دندان

پروتز دندان اگر بخواهیم معنای عامیانه‌ی پروتز دندان را بیان کنیم، همان دندان مصنوعی یا تعویض دندان است. در این مقاله اطلاعات مفیدی در این باره ذکر شده است. ماندگاری پروتز دندان رعایت بهداشت از نکات مهمی است که موجب افزایش ماندگاری پروتز دندان می‌شود. اگر فرد در نگاهداری آن کوشا باشد در طول حیات […]

ادامه مطلب