ماه: می 2019

مراحل انجام ترمیم کامپوزیت دندان

کامپوزیت دندان چگونه انجام می شود؟کامپوزیت دندان جلویی چگونه انجام می شود؟ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت چگونه است؟ ترمیم های کامپوزیتی با حداقل از دست رفتن ساختار دندان، ناراحتی حداقل، زمان کار نسبتا کوتاه و هزینه کم تر در مقایسه با سایرترمیم ها انجام می شوند. اگر دندان به شدت تضعیف شده و زیبایی نیز […]

ادامه مطلب