برق اضطراری در سیستم مداربسته ups

برق اضطراری در سیستم مداربسته

نصب دوربین مدار بسته برای حفظ امنیت بسیار رواج یافته است به گونه ای که در اکثر مکان ها و سازمان ها از آنها استفاده می شود برخی از اصطلاحاتی که در سیستم های دوربین های مدار بسته مطرح می شود را در این مقاله بیان می کنیم.

آیا در صورتی که برق قطع گردد دوربین های مداربسته ضبط را انجام می دهند ؟

در دستگاه های مرکزی NVR ، DVR و سیستم مدار بسته به دلیل نداشتن برق اضطراری در صورت قطع شدن برق امکان ضبط تصویر وجود ندارد و بدین معنی می باشد که در صورت قطع برق دوربین مدار بسته نمی توانند ضبط را انجام دهند و خاموش خواهند شد . برق اضطراری در سیستم مداربسته ups بسیار پر اهمیت جهت حفظ امنیت محیط هر منطقه ،در هر شرایطی میباشد.

ups-security-cameraراه حل برای رفع این مشکل

برای رفع این مشکل می توان در زمان نصب یک سیستم مانند UPS و یا CPS که جهت برق اضطراری می باشند را نصب نمود ،با نصب این سیستم ها می توان در صورت قطع شدن برق ضبط تصاویر را فراهم نمود ، زیرا این سیستم ها امکان ذخیره برق و تامین برق را فراهم می نمایند .

UPS چیست ؟

به دستگاهی که امکان ذخیره کردن و تامین نمودن برق را دارد UPS می گویند و بر اساس میزان ظرفیتی که این دستگاه ها دارند آنها را طبقه بندی می کنند .

توجه به این نکته الزامی است که در باتری نمی توان به صورت متناوب ذخیره سازی برق شهر را انجام داد بنابراین دستگاه UPS برقی را که به شکل متناوب می باشد به صورت مستقیم DC در می آورد ، در باتری ها این برق مستقیم ذخیره می گردد و میزان شارژ باتری ها تا زمان قطع برق به شکل ثابت نگهداری می شود .

با واحد آمپر میتوان ظرفیت باتری ها را در دستگاه ها نشان داد ، یک آمپر ساعت یعنی : باتری قابلیت این را دارد که پس از شارژ کامل ،جریان یک آمپر را برای مدت زمان یک ساعت تامین نماید .

CPS چیست؟

با استفاده از این دستگاه ها می توان رابطه مستقیمی بین برق خروجی دستگاه ها را با ولتاژی که در باتری ذخیره شده است را ایجاد نمود ، در سیستم های که مدار بسته می باشند امکان کامل رابطه برق مستقیم وجود ندارد که با استفاده از CPS می توان این رابطه را برقرار نمود.

منبع: سایت حامیان گستر