برچسب: لیفت سینه

اقدامات بعد از جراحی پروتز سینه

اقدامات بعد از جراحی پروتز سینه داشتن همراه بعد از جراحی پروتز سینه در اهواز  بسیار ضروری می باشد، ممکن است بعد از جراحی با عوارض بی هوشی مواجه شوید به همین علت حتما یک فردی را در کنار خود داشته باید تا در انجام کارها به شما کمک نماید . مراقبت بعد از پروتز […]

ادامه مطلب